Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย]

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย]

  • พากย์ไทย | ซีรี่ย์เกาหลี | 6 ก.ย. 2565, 15:35
  • Year: ปี 2007
  • Epsods: 66
  • นักแสดง: , ,
  • Genres:
  • เรื่องย่อ: Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย] จากตำนานสะท้านแผ่นดิน ถ่ายทอดและดัดแปลงมาเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมแห่งเกาหลี Jumong "จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์" ละครบอกเล่าเรื่องราวการก้าวขึ้นสู่การเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอของจูมง ชายหนุ่มที่เกิดมาเพื่อกอบกู้เอกราชคืนศักดิ์ศรีสู่แผ่นดิน และแสดงให้เราได้เห็นหลาย ๆ มุมของจูมง ทั้งในแง่มุมของความรัก ความกล้าหาญ อุดมการณ์ และความเข้มแข็ง

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ [พากย์ไทย]

Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 1
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 2
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 3
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 4
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 5
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 6
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 7
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 8
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 9
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 10
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 11
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 12
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 13
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 14
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 15
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 16
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 17
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 18
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 19
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 20
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 21
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 22
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 23
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 24
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 25
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 26
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 27
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 28
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 29
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 30
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 31
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 32
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 33
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 34
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 35
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 36
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 37
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 38
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 39
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 40
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 41
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 42
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 43
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 44
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 45
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 46
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 47
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 48
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 49
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 50
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 51
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 52
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 53
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 54
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 55
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 56
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 57
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 58
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 59
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 60
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 61
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 62
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 63
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 64
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 65
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนที่ 66 END
Jumong จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ ตอนพิเศษ


ร่วมแสดงความคิดเห็น