Queen Seon Duk : ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน [พากย์ไทย] (62 ตอนจบ)

Queen Seon Duk : ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน [พากย์ไทย] (62 ตอนจบ)

  • เรื่องย่อ: Queen Seon Duk : ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน [พากย์ไทย] (62 ตอนจบ) ราชินีซอนต็อก กล่าวถึงเรื่องราวขององค์หญิงต๊อกมานที่ถูกทอดทิ้ง ระหกระเหินออกจากวังหลวงด้วยเหตุอันมาจากคำพยากรณ์ที่เป็นอัปมงคล ต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส เผชิญกับการฝ่าฟันแย่งชิงอำนาจในวังหลวงจนกลายเป็น ปฐมราชินี แห่ง อาณาจักรซิลลา ราชินีซอนต็อก

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Seon Duk : ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน [พากย์ไทย] (62 ตอนจบ)

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 1
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 2
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 3
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 4
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 5
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 6
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 7
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 8
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 9
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 10
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 11
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 12
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 13
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 14
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 15
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 16
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 17
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 18
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 19
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 20
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 21
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 22
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 23
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 24
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 25
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 26
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 27
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 28
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 29
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 30
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 31
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 32
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 33
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 34
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 35
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 36
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 37
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 38
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 39
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 40
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 41
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 42
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 43
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 44
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 45
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 46
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 47
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 48
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 49
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 50
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 51
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 52
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 53
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 54
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 55
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 56
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 57
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 58
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 59
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 60
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 61
Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ตอนที่ 62 END


ร่วมแสดงความคิดเห็น